Tips: Aansprakelijkheid

Je suis tombé avec le vélo emprunté de mon voisin et le vélo est endommagé. Est-ce que mon assurance familiale interviendra pour les dégâts au vélo?

20 January 2015

Non. Quand vous empruntez quelque chose de quelqu’un – avec son accord, évidemment – il s’agit effectivement d’un « contrat », et plus spécifiquement un contrat de prêt. Même si vous n’avez rien déterminé par écrit. Etant donné que l’assurance familiale, aussi appelée RC Vie Privée, n’intervient qu’en cas de dégâts extra-contractuels, elle n’indemnisera pas…

Ik leende de nieuwe fiets van mijn buurman en viel ermee waardoor de fiets vernield is. Komt mijn familiale verzekering tussen voor de schade aan de fiets?

20 January 2015

Neen. Als je iets van iemand anders leent – met zijn of haar toestemming natuurlijk – dan gaat het in feite om een “contract”, namelijk een contract van bruikleen. Ook al heb je dat helemaal niet schriftelijk vastgelegd. De familiale verzekering, ook wel de BA Privéleven genoemd, komt normaal gezien alleen tussen in buitencontractuele schade…

Zekerheid voor je webshop !

30 June 2014

Wie een webshop start denkt er niet altijd aan dat het misschien toch niet onverstandig is om zich voor een aantal risico’s in te dekken. Want u moet immers weinig of niet het huis uit, u krijgt geen klanten over de vloer en in de beginfase hebt u wellicht ook geen personeel in dienst. En toch… Allereerst :…

Zin of onzin van een Familiale Verzekering.

30 May 2014

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen : al is de familiale verzekering niet verplicht, eigenlijk moet je als goeie huisvader altijd een dergelijke polis afsluiten. Want veel mensen denken dat een familiale verzekering enkel nuttig is voor gezinnen met kinderen. Nochtans zijn er nog heel wat gevallen waarbij ook volwassenen een…