Frequently asked questions

Pensioenen

12 September 2014 | La crise m’inquiète. Mon assurance épargne-pension est-elle protégée par l’État?

Un assureur prévoit toute une série de garde-fous garantissant le respect de ses engagements et mène une politique de placement très prudente. Si les choses devaient malgré tout mal tourner, votre assurance épargne-pension est – pour autant qu’il s’agisse d’une assurance avec un rendement garanti – protégée par l’État à concurrence de 100.000 euros. Quelles…

08 August 2014 | Wanneer hebt u recht op een vervroegd pensioen?

De pensioenhervorming wijzigt niks aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar door de nieuwe wetgeving zijn de voorwaarden voor een vervroegd pensioen wel verstrengd. Zo wordt niet alleen de minimumpensioenleeftijd stelselmatig verhoogd maar ook het vereiste aantal loopbaanjaren. De nieuwe regeling loopt als volgt: 2013 Minimumleeftijd: 60 jaar en 6 maanden Loopbaanvoorwaarden: 38 loopbaanjaren Uitzonderingen: 60 jaar…

06 August 2014 | Kan ik mijn pensioenspaarfonds dat loopt via mijn bank omzetten naar een verzekering pensioensparen ?

Het geld van uw pensioenspaarfonds overhevelen van de bank naar een gelijkaardig verzekeringsproduct is geen goede zaak. De wetgever voorziet dergelijke overheveling van fondsen niet en beschouwt dit dan ook als een vervroegde opname. Bij ondertekening van uw contract werd u wellicht wel duidelijk gemaakt dat de afkoopsom op 33 % van het gespaarde bedrag komt. Zo…